Referat fra bestyrelsesmødet d. 14. april

april 16, 2018

Haderslev den 14 april 2018
Bestyrelsesmøde med Et rart sted at være den 12 april 2018

Referat af mødet, afholdt på et rart sted at være.
Til stede: Gitte Dygaard, Preben Schmidt, Jon Jensen, Palle Agø, Lis Brink

Den nye bestyrelse konstitueres.
Formand: Gitte Dygaard
Næstformand: Jon Jensen
Kasserer: Preben Schmidt
Sekretær: Lis Brink Christiansen
Medlem: Palle Agø

Der besluttes at ønsker suppleanter fremover at deltage i bestyrelsesmøderne er de velkomne, de vil modtage indkaldelse.
Der bliver vendt synliggørelse af Et rart sted at være, og hvad der kan gøres for at vi bliver mere synlige.
Legater og Fonde søges om midler til stedet.

Næste møde er fastsat til den 23 maj 2018 kl. 18.30-21.00, Et rart sted at være, lokale 1