Referat bestyrelsesmøde d. 23. maj 2018

juli 30, 2018

Referat fra mødet med Et rart sted at være. Referent Lis Brink

Onsdag den 23/5 2018 kl 18.30

Deltagere : Annette , Gitte, Jon, Preben, Palle, lis, Lydia, Bent.
Afbud: suppleant
Gæst: Tina

Bent , brugerrådet orienterer :

Brugerrådet ønsker:

Etablering af automatisk døråbner ? Gerne med tryk knap for åbne/lukke.

Bløde kanter ved dørtrin, så det er nemmere adgang for kørestols og rollator brugere.

Bruge midler på foredrag, udflugter for forældre til børn med særlige behov.

Tina fra Olivia fonden :

Ønske om brug af midler til:

Lege lørdag 10.00 – 13.00 med fælles frokost imellem 12.00-13.00
Aktiviteter, evt jule arrangement, budget ca 10.000.-

Forældre grupper, sparring, forældre aften, sociale medier, senge tider, PPR, overgang børnehave-skole osv.

————-

Hjemmesiden halter, opslag skal være opdateret, evt hjælp til brug, Anette kontakter
Allan.

Preben kasserer: Nordeas forenings kontoer foregår fra Brande, ikke tilfredsstillende.
Kreditbanken gives som forslag til ny bank.
Kreditbanken godkendes, Preben går videre med det.

Lis, søgt og fået kr. 9000,. Fra paragraf 18 midler.

Annette, ugeavisen et indlæg skulle gerne komme med inden for kort tid.
Indlægget er lavet men endnu ikke bragt.

Brochure opdateres og der reklameres for stedet.

Der er ønske om at arrangere lidt fornøjelse for frivillige, som tak for hjælpen.

Solfilm på vinduer, eller gardiner ønskes pga varmen,
Der aftales at Anette køber gardiner i IKEA, der trækkes fra vinduerne hver aften

Jon undersøger med genvækst anlæg om det evt kan køle.

Indlæg laves til næste LEV bladet af Anette, bladet udkommer først i aug igen

Dør nede bagved skal der kigges på, den binder og skal males.

Anette køber ca 10 stole og 3-4 små borde, der kan flyttes ud og ind ved brug, så de ikke stjæles, når der er lukket.
sommerferie lukket, kører med begrænset åbningstid.