Husets regler – Se dem her

marts 17, 2017
Husets regler – Se dem her

Husets regler

 

 

 

Husets regler punktvis listet
 

  • Vi skal alle kunne være her
  • Vi anerkender hinandens forskelligheder
  • Vi hjælper hinanden
  • Vi passer på huset
  • Vi passer på hinanden
  • Vi accepterer ikke mobning. Mobning skal meldes til husets ”blæksprutte”
  • Har du brug for hjælp til personlig pleje, medicinering mm. skal du have din egen personlige hjælper med. Der er ikke ansat personale til at varetage denne type opgaver.

Disse punkter har vi trukket frem da det giver god mening for både brugere, frivillige og ansatte i huset. Vi er fælles om projektet, vi værner om det og hinanden og får det til at blive Et rart sted at være for os alle.

Der er selvfølgelig også nogle gængse ting, som vi regner med alle hjælper til med, det kan man så at sige kalde vores næsten uskrevne regler.

Affald skal anbringes i henhold til  kommunens regulativ. Der skelnes her mellem dagrenovation, storskrald, glasemballage, papiraffald og problemaffald.

Dagrenovation (naturligt forekommende affald fra husholdninger) anbringes i de opstillede affaldscontainere. Vådt affald skal emballeres særskilt i plasticposer eller lign. Skarpe og stikkende genstande skal emballeres forsvarligt. Affaldet komprimeres rimeligt, så containerne ikke fyldes med luft, men med affald.

Enhver rydder op efter sig selv efter bedste kunnen, det accepteres ikke at man kommer på besøg og raserer stedet, for så bare at gå igen

Enhver skade mod ejendommen skal erstattes af den, der forvolder skaden. Unødig slitage og ødelæggelse skal undgås.