Det bedste sted for mennesker med særlige behov

Et rart sted at være er indrettet således at stort set alle handicaps er tilgodeset.
Der er tilkørselsramper for kørestole på både syd siden samt i vestgavlen af den store bygning. Disse kan nemt anvendes af både kørestolsbrugere og andre gangbesværede.
Ligeledes er der indrettet indtil flere handicaptoiletter i huset, hvoraf det ene er lavet således at der er plads til hjælpere til kørestolsbrugere. Der er i Multihallen også monteret teleslynge for svagthørende brugere af huset, således kan foredrag også nydes af alle.
Hvis man er interesseret i at komme ned og besigtige lokalerne, eller har spørgsmål, så henvend jer endeligt til Lis Brink eller Lisbeth Christensen der varetager den daglige drift af huset.
De kan kontaktes på telefon: 60583191 eller på mail:  sekretaer@etrartstedatvaere.dk