Referat bestyrelsesmøde d. 23. maj 2018

Referat fra mødet med Et rart sted at være. Referent Lis Brink

Onsdag den 23/5 2018 kl 18.30

Deltagere : Annette , Gitte, Jon, Preben, Palle, lis, Lydia, Bent.
Afbud: suppleant
Gæst: Tina

Bent , brugerrådet orienterer :

Brugerrådet ønsker: Læs mere